Ekspertët e JICA do të ndihmojnë në grumbullimin dhe hulumtimin e të dhënave për menaxhimin me ujërat e Liqenit të Ohrit

0
0

Sot u mbajt një takim pune me ekipin e ekspertëve nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) i udhëhequr nga z. Akira Takechi dhe Ministri Nuredini, i shoqëruar nga ekipi i eskpertëve të MMJPH-së. Në takim u diskutua për realizimin e projektit të planifikuar “Grumbullimi dhe hulumtimi i të dhënave për menaxhimin me ujërat në zonën përreth Liqenit të Ohrit në Republikën e Maqedonisë së Veriut” për të cilën u ofrua ndihmë ekspertësh nga ekspertë të njohur japonezë me përvojë shumëveçare në këtë fushë.

Duke pasur parasysh rëndësinë e mbrojtjes së Liqenit të Ohrit si një pasuri kombëtare natyrore dhe kulturore që njihet ndërkombëtarisht, realizimi i këtij projekti vlerësohet si jashtëzakonisht i rëndësishëm.

Gjegjësisht, projekti në të vërtetë kupton azhurnimin dhe përmirësimin e të dhënave të cilat janë të përfshira në “Studimin e fizibilitetit për përmirësimin e punës së sistemit kolektor të Liqenit të Ohrit” e punuar në vitin 2015 në përputhje me ndryshimet e fundit në terren.

Siç theksoi ministri Nuredini, faza e radhës do të ishte gjetja e zgjidhjeve për financimin e sistemit të kolektorëve dhe sigurimi i funksionimit të pandërprerë të tyre, që do të sigurojë mbrojtjen maksimale të ujërave të liqeneve, dhe kështu edhe ruajtjen e vlerave natyrore dhe shëndetit të njerëzve dhe të gjitha qenieve të gjalla përreth dhe brenda liqenit. Projekti prezanton një realizim të drejtëpërdrejtë të objektivave ndërkombëtare, por edhe realizimi i rekomandimeve të Komisionit të UNESCO-s.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here