22.8 C
Skopje

KUVEND, SOT PËRFUNDON DEBATI MBI PROPOZIM-BUXHETIN PËR VITIN 2022

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot përfundon debati mbi propozim-buxhetin për vitin 2022.

Propozim-buxheti peshon 4,4 miliardë denarë. Shpenzimet e përgjithshme janë planifikuar në nivelin prej 272,4 miliardë denarë ose 35,2 për qind të BPV-së, ndërsa të hyrat e përgjithshme janë parashikuar në nivelin prej 238,9 miliardë denarë ose 30,9 për qind të BPV-së. Deficiti është në nivelin prej 33,5 miliardë denarë ose 4,3 për qind nga BPV-ja. Investimet kapitale janë më të larta se deficiti buxhetor dhe arrijnë në 37,8 miliardë denarë, që është rreth 27 për qind më shumë se në vitin 2021.
Marketing