Shkëputja e amvisërive nga energjia elektrike do të shqyrtohet në Gjykatën Kushtetuese

0
80

Në rendin e ditës të seancës së sotme të Gjykatës Kushtetuese janë tre iniciativa dhe një kërkesë për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave.

Gjyqtarët do të diskutojnë për iniciativën për nenin 30, paragrafi 2, pika 9 të Ligjit për Energji, të cilën e parashtrojnë partia politike VMRO-DPMNE dhe avokati nga Shkupi, Stojançe Gerovski.

Në nismë, siç informojnë Gjykata, thuhet se ndërhyrja në jetën private të qytetarëve nuk është në përputhje me nenin 25 të Kushtetutës, nenin 8 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Kufizimi i pronësisë sipas parashtruesit duhet t’i nënshtrohet parimeve të sigurisë juridike ose ligjshmërisë dhe ekuilibri juridik nuk do të arrihet nëse qytetari detyrohet të vuajë një barrë individuale dhe më të madhe.

Kërkuesi iu referua nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, sipas të cilit privimi i pronës duhej t’i nënshtrohej kushteve të përcaktuara me ligj. Sipas pretendimeve në iniciativë, Republika e Maqedonisë së Veriut është vendi i fundit në rajon në të cilin amvisëritë lejohen të shkëputen nga sistemi i furnizimit me energji elektrike.

Në rendin e ditës të seancës janë iniciativat e parashtruara në një pjesë të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lëndët plasëse, si dhe neni 13 pikat 2, 10, 11, 12, 13 dhe 15 të Vendimit për rekomandime parandaluese, masa të përkohshme. , protokolle të qëllimshme, plane veprimi dhe algoritme për mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga sëmundja infektive COVID-19 e shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2, rastet dhe periudha e aplikimit të tyre.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here