Kuvendi duhet të mbajë sot vazhdimin e disa seancave

0
87

Kuvendi sot do të mbajë vazhdimin e seancave plenare 54, 64, 69, 39 dhe 71.

Në rendin e ditës të seancës së 54-të janë Propozimi për zgjedhjen e zëvendës Avokatit të Popullit, Propozim-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përgjimin e komunikimeve, Projektligji për garantimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për obligimet nga Marrëveshja për hua për financim. Projekti i ESM-së për kalimin në fotovoltaikë diellorë, i cili do të përmbyllet ndërmjet Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Shoqërisë Aksionare për Termocentrale për Prodhimin e Energjisë Elektrike të Maqedonisë së Veriut, në pronësi shtetërore, Shkup, Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për shëndetësi. Kujdes, me procedurë të përmbledhur, Projekt-Rezolutë për aspektet juridike dhe morale të vaksinimit kundër Covid, dorëzuar nga deputetët Dimitar Apasiev dhe Borislav Krmov, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale.

Në seancën e 64-të plenare të mbetur për shqyrtim janë Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prokurorinë publike, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin e prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për bujqësi. dhe Zhvillimi Rural dhe Propozim-deklarata me rastin e 150 vjetorit të lindjes së Goce Dellçevit.

Në seancën e 69-të parlamentare, Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për njohjen e ndërsjellë të autorizimeve për operatorin e autorizuar ekonomik – Siguria dhe Siguria (AEOS), Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e mjekësisë veterinare, sigurinë ushqimore dhe ushqimin e kafshëve dhe zonën fitosanitare në Ballkanin Perëndimor, Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, me procedurë të shkurtuar, Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbimet postare. , me procedurë të shkurtuar dhe Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kujdesin shëndetësor, me procedurë të shkurtuar.

Projektligji për huamarrje të Republikës së Maqedonisë së Veriut me kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka Botërore në bazë të Marrëveshjes për hua për financim shtesë të projektit për kyçje të rrugëve lokale, në procedurë të shkurtuar, është pika e vetme e pazgjidhur për rendi i ditës së 39. seancë plenare.

Në rendin e ditës të seancës së 71-të janë Raportet vjetore për vitin 2021 për punën e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, si dhe Raporti Vjetor i Avokatit të Popullit për nivelin e sigurimit të respektimit, promovimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në vitin 2021. Para deputetëve janë Propozimi për kandidat për nënkryetar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, por edhe interpelanca për punën e kryetares së Komisionit për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive, Sonja Mirakovska.

Në rend dite të seancës së 71-të është Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tregti, me procedurë të shkurtuar, si dhe Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mjedisin jetësor dhe Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës.

Raport vjetor për punën e Komisionit Shtetëror për Ankesa të Prokurimeve Publike për vitin 2021, Informata për regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 2021, si dhe projektvendimet për dërgimin e pjesëtarit të Armatës së Republikës. të Maqedonisë së Veriut për të marrë pjesë në operacionin ndërkombëtar të Bashkimit Evropian “ALTHEA” në Bosnje dhe Hercegovinë dhe për dërgimin e pjesëtarëve të Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të marrë pjesë në operacionin ndërkombëtar të Bashkimit Evropian “EUTM RCA” në Republika Afrikane, janë gjithashtu ndër pikat e seancës së rendit të ditës.

Siç është paralajmëruar, në këtë seancë deputetët duhet të diskutojnë Projektligjin për Stabilitetin Financiar, Projektligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, si dhe Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transportin rrugor, me procedurë të shkurtuar. .

Në seancë pritet të diskutohen raportet vjetore për punën e Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në shkallë të dytë në fushën e inspektimit dhe procedurës kundërvajtëse për vitin 2021, punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizive për vitin 2021, Agjencia për komunikime elektronike për vitin 2021, Komisioni për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi për vitin 2021, për funksionimin e Agjencisë operativo-teknike për vitin 2021, si dhe për Raportin vjetor për punën e Radiotelevizionit publik të Maqedonisë për 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here