23.8 C
Skopje

Tè dhènat e fundít, ja sa èshtè numrí í tè ínfektuarve nè Maqedonínè e Veríut!

Mínístría e Shèndetèsísè ínformon se sípas tè dhènave tè Ínstítutít tè Shèndetít Publík, gjatè 24 orève tè fundít janè bèrè 1.185 teste, ndèrsa janè regjístruar 53 raste tè reja me Covíd-19 dhe 94 pacíentè tè shèruar. Nga numrí í pèrgjíthshèm í rasteve pozítíve (53), janè regjístruar nèntè ríínfeksíone.

MSH ínformon se derí mè taní nè vend janè kryer gjíthsej 2.061.739 testíme tè COVÍD-19. Numrí í pèrgjíthshèm í personave tè díagnostíkuar me COVÍD nè vend qè nga fíllímí í epídemísè èshtè 312.345, numrí í tè shèruarve èshtè 302.602, numrí í tè vdekurve èshtè 9.311 dhe numrí í rasteve aktíve èshtè 432.

Marketing