23.8 C
Skopje

Regjistrimi 2021 në Maqedoni: Çdo i treti qytetar përdor automjet

Automjetet janë mjeti më i zakonshëm i transportit që përdoret në vendin tonë. Mbi 35 për qind e popullsisë në moshë pune mbi 15 vjeç përdor automjet për të punuar ose në shkollë. Çdo i pesti person ecën në këmbë, ndërsa autobus urban përdorin shtatë për qind, ndërsa autobus ndërqytetës 2,6 për qind, dhe një biçikletë vetëm 2,3 për qind.

Me tren deri në punë ose shkollë shkojnë vetëm 0.06 për qind. Mbi tetë për qind deri në punë ose shkollë shfrytëzojnë transport të organizuar.

Mbi 10 mijë qytetarë ose 1.65 për qind kanë thënë se nuk udhëtojnë deri në shkollë ose punë.

Këtë e tregojnë të dhënat për popullsisë në moshë pune të moshës mbi 15 vjeç sipas gjinisë dhe llojit të automjeteve të transportit që përdoren më shpesh në punë ose shkollë, të publikuara me grupin e tretë të të dhënave nga regjistrimi i vitit 2021.

Marketing