6 milionë denarë për rrjetin sekondar të ujësjellësit në Trebosh, Sulejmani: Përkujdesemi për përmirësimin e jetës së qytetarëve të komunës së Zhelinës

Përkujdesemi për përmirësimin e jetës së qytetarëve të Komunës së Zhelinës.
Me angazhim maksimal, bashkërisht me Sekretarin shtetëror ne Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor z.Nebi Rexhepi, arritëm të sigurojmë mjete nga e njejta ministri për realizimin e projektit për ndërtimin e rrjetit sekondar të ujësjellësit në fsh.Trebosh, në vlerë prej 6 milion denarë.
Gjithashtu vlen të theksohet se dokumentacioni teknik i projektit , elaboratet e nevojshme dhe të gjitha procedurat tjera administrative për të marë leje për realizim, kanë kaluar që në kohën kur pushteti lokal udhëhiqej nga kuadër i BDI-së. Përkushtimi i BDI-së si subjekt politik për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve nuk do të ndalon, pamvarësisht se nuk udhëheqim me pushtetin lokal.
#BashkëMundemimëShumë
https://www.facebook.com/photo/?fbid=159302693779164&set=pcb.159306010445499