A lejohet puthja gjatë agjërimit?

Përqafimi apo puthja e gruas gjatë agjërimit është e lejuar dhe nuk e prish agjërimin.

Por, lidhur me këtë çështje ka edhe një rregull tjetër, sipas të cilit nëse dikush e konsideron puthjen si diçka që e nxit për marrëdhëniet intime të mëtejshme, atëherë e ka të ndaluar.

Sa i përket kontrollit gjinekologjik të gruas gjatë agjërimit, ekzistojnë diskutime, por shumica e mendimeve janë se kjo gjë nuk e prish agjërimin.