BDI e para në të gjitha anketat

Në anketë, qytetarët shprehën qëndrimet e tyre për mbështetjen e tyre ndaj partive politike dhe politikanëve, si dhe për çështje të caktuara aktuale. Sipas rezultateve, VMRO-DPMNE është fituese bindëse në zgjedhjet e ardhshme, ndërsa qytetarët besimin më të madh e kanë te Hristijan Mickoski. Në mesin e politikanëve besimin më të madh te qytetarët e Republikës së Maqedonisë e gëzon Hristijan Mickoski.

Në të kanë besim 13,5% e të anketuarve, ndërsa në Dimitar Kovaçevski vetëm 5%. Për të ruajtur rëndësinë dhe paanshmërinë e hulumtimit, u krijua një pyetësor i paanshëm dhe objektiv, mbi bazën e të cilit më vonë u krye anketa.

Hulumtimi është realizuar duke përdorur mostrën e rastësishme e cila është shtresuar për të ruajtur përfaqësimin e popullatës në Republikën e Maqedonisë. Në të janë vërejtur specifikat demografike të popullsisë si struktura gjinore, grupmosha, niveli arsimor dhe përkatësia etnike, me një ndarje të përshtatshme të të anketuarve sipas vendbanimit dhe njësisë zgjedhore, ku Shkupi është marrë si subjekt i veçantë. për shkak të veçorive të saj.

Hulumtimi është kryer për nevojat e IPIS-it për të analizuar vlerësimet e palëve.