Disa pjesë të disa komunave të Shkupit pa energji elektrike

Për shkak të ndërhyrjeve teknike në rrjetin elektro-distribuues sot pa energji elektrike do të mbetet konsumatorët e komunave Kisella Vodë, Aerodrom, Saraj, Gjorçe Petrov kumtojnë nga QRMK – Shkup.

Në periudhë prej orës 08:00 deri në orën 15:00 pa energji elektrike do të jenë konsumatorët e objektit “ADORA Flet Ajron” i locuar në rr. “Boris Trajkovski”, Komuna e Kisella Vodës.

Në periudhë prej orës 09:00 deri në orën 10:00 pa energji elektrike do të jenë konsumatorët e „Lisiçe e Epërme“ përballë objektit të shkollës fillore në Komunën e Aerodromit.

Në periudhë prej orës 09:00 deri në orën 12:00 energji elektrike nuk do të kenë konsumatorët e fshatrave Radushë, Orashje dhe Dvorc, si dhe objektet e kosmofon Rashçe, kosmofon Radushë dhe karakolli Radushë, Komuna e Sarajit.

Nga ora 09:30 deir në orën 15:00 чpa energji elektrike do të jenë konsumatorët e locuar rreth parkingut të ARM-së pranë qarkores në lagjen Vllae, objektet e vendosura tek kalldërmat pranë ndërtesës së re, Komuna e Gjorçe Petrovit.

Pa energji elektrike prej orës 13:00 deri në orën 15:00 do të jenë konsumatorët e fshatrave Svillare e Epërme dhe e Poshtme, Komuna e Sarajit.