Drejtoria e doganave: Përmirësohet qasja e komunikacionit në vendkalimin kufitar Tabanovcë – Preshevë

Në vendkalimin kufitar Tabanovcë po fillojnë punimet e infrastrukturës ndërtimore për zgjerimin e rrugëve hyrëse në anën maqedonase, të cilat kanë për qëllim përshpejtimin e qarkullimit të automjeteve dhe lehtësimin e tregtisë. Aktivitetet janë në koordinim të plotë me institucionet e palës serbe, ku së shpejti do të fillojë një ndërmarrje e ngjashme infrastrukturore.

Aktivitetet e planifikuara janë në kuadër të nismës Ballkani i Hapur dhe në përputhje me Memorandumin e nënshkruar ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë, i cili përmban masa për përshpejtimin e lëvizjes së automjeteve, njerëzve dhe mallrave përtej kufirit të përbashkët shtetëror.

Punimet e ndërtimit pritet të përfundojnë në gjysmën e parë të muajit të ardhshëm, para fillimit të sezonit turistik.

Gjithashtu, në periudhën në vijim do të fillojë të zbatohet edhe masa e njohjes së certifikatave për peshimin e automjeteve të ngarkesave ndërmjet Drejtorive të Doganave të dy vendeve, e cila do të reduktojë kohën për kryerjen e formaliteteve doganore.

Njëkohësisht, Drejtoria e doganave po punon edhe në prezantimin e konceptit të të ashtuquajturit kufijtë inteligjentë, që nënkupton instalimin e pajisjeve të reja, pra një sistem të ri për mbikëqyrjen video dhe njohjen e targave të automjeteve të integruar me lexues kodesh dokumentesh, si dhe instalimin e rampave dhe peshoreve të reja të automatizuara.

Këto masa do të kontribuojnë në një fluks të përshpejtuar në vendkalimin kufitar Tabanovce dhe ulje të kostove të udhëtarëve dhe operatorëve ekonomikë, gjë që do të ndikojë pozitivisht në tregtinë ndërkombëtare në rajon.