LSDM: Manifesti është një mundësi e mirë për bashkim për të ardhmen e vendit

LSDM-ja i jep mbështetje të fuqishme Manifestit të liderëve të partive politike të përfaqësuara në Kuvend dhe në lidhje me zhvillimin e negociatave për anëtarësim të plotë në BE.

“Ky Manifest është në përputhje me politikat e LSDM-së, është një bazë e mirë për ndërtimin e unitetit rreth të ardhmes së vendit, dhe me të Kuvendi përcakton kornizën e qëndrimeve që duhet të ndjekin të gjitha institucionet kompetente në negociatat me BE-në.

Pikërisht përmes këtij Manifesti të gjithë liderët e partive politike marrin përsipër që do të përpiqen t’i përfundojnë negociatat e anëtarësimit në një kohë sa më të shkurtër, duke mbrojtur plotësisht identitetin, traditën, gjuhën dhe vlerat shoqërore të qytetarëve.

Në Manifest thuhet qartë se partitë politike në Kuvend, pavarësisht nga përbërja e shumicës parlamentare, marrin përsipër të bashkëpunojnë, por edhe ta zhvillojnë procesin e negociatave në mënyrë krejtësisht të hapur dhe transparente, në mënyrë që opinioni i gjerë të jetë në gjendje të shprehet opinionin e tyre lidhur me kushtet për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, thonë nga LSDM.

Nga atje shtojnë se tani duhet bashkimi i të gjithë liderëve politikë, me nënshkrimin e një Manifesti të përbashkët me të cilin të gjithë do të angazhohen për zhvillimin efikas të negociatave për anëtarësim në BE.