Maqedoni/ Sot nis projekti i financuar nga BE-ja për reforma në pylltari

Me 1,26 milionë euro ndihmë nga BE-ja, vendi do të bëhet me ekspertizë teknike për themelimin e agjencisë për pyje dhe mbështetje për transformimin e ndërmarrjes publike “Pyjet e Maqedonisë” në organ efikas kombëtar për pyje. Do të vendosen ueb-pajisje për parandalim të prerjeve ilegale, si dhe sistem për certifikimin e pyjeve të të paktën 100.000 hektarëve të pyjeve në Maqedoninë e Veriut.

Kjo është parashikuar me projektin “Mbështetje për reformat në pylltari në Maqedoninë e Veriut”, fillimi zyrtar i së cilës do të shënohet sot, në praninë e euroambasadorit David Geer, ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Lupço Nikollovski dhe ministres së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Kaja Shukova.

“Bashkimi Evropian do të mbështesë zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit pyjor përmes zbatimit të lehtësuar të strategjive dhe politikave. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave do të jetë bashkëbiseduesi kryesor në reformën e ardhshme dyvjeçare të menaxhimit të pyjeve. Kjo reformë është e lidhur ngushtë me parimet bazë të Planit të gjelbër të BE-së dhe Axhendës së gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe synon të sigurojë mbrojtje më të mirë të pyjeve dhe ruajtjen e biodiversitetit pyjor. Menaxhimi më i mirë ekonomik, social dhe ekologjik i pyjeve çon në një cilësi më të mirë të jetës, veçanërisht në rajonet rurale dhe malore”, theksojnë nga Zyra e BE-së në Shkup.

Në vitin 2020, BE-ja ka pas vlerësuar 160 milionë hektarë pyje, që do të thotë se pyjet kanë mbuluar 39 për qind të sipërfaqes tokësore të BE-së. Zonat më të mëdha pyjore në BE ishin në Suedi (28 milionë hektarë), Finlandë (22 milionë hektarë) dhe Spanjë (19 milionë hektarë).