Murati: Aplikoni në trajnimet falas për burime njerëzore

Drejtori i Agjencioni për Punësim Bekim Murati njofton se të papunët e regjistruar deri në moshën 40 vjeç, të cilët janë të interesuar të përvetësojnë aftësi në fushën e burimeve njerëzore, ftohen të aplikojnë për pjesëmarrje në trajnimin e Specialistit të Burimeve Njerëzore (Rekrutuesi).

👉Personat e papunë të interesuar mund të paraqesin Regjistrimet pranë Qendrave të Punësimit, çdo ditë pune nga ora 09:00 deri në ora 14:00. ⏳Thirrja publike do të jetë e hapur derisa të plotësohet numri i planifikuar i personave.📍 Informata më të hollësishme mund të merren në klubet e punës të 30 Qendrave të Punësimit, si dhe në faqen e Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut

https://av.gov.mk/konkurse-per-masat-aktive.nspx?fbclid=IwAR0rOe3OJgtHf6JSo-JS1DcL5XBbioe5wrz32x_ZLNYKAB199odVrz3Y6LE