OKB-ja rekomandon që nxënësve t’u ndalohen telefonat në shkolla

Telefonat inteligjentë duhet të ndalohen nga shkollat për të trajtuar ndërprerjen në klasë, për të përmirësuar mësimin dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e fëmijëve nga bullizmi kibernetik, rekomandon një raport i OKB-së.

UNESCO, agjencia e OKB-së për arsimin, shkencën dhe kulturën, tha se kishte prova se përdorimi i tepërt i telefonit celular ishte i lidhur me reduktimin e performancës arsimore dhe se nivelet e larta të kohës para ekranit kishin një efekt negativ në stabilitetin emocional të fëmijëve.

Raporti tha se thirrja për një ndalim të telefonave të mençur dërgoi një mesazh të qartë se teknologjia digjitale në tërësi, duke përfshirë inteligjencën artificiale, duhet të jetë gjithmonë në varësi të një vizioni në qendër të njeriut të arsimit dhe kurrë të mos zëvendësojë ndërveprimin ballë për ballë me mësuesit.

UNESCO paralajmëroi politikëbërësit kundër një përqafimi të pamenduar të teknologjisë digjitale, duke argumentuar se ndikimi i saj pozitiv në rezultatet e të nxënit dhe efikasitetin ekonomik mund të mbivlerësohej dhe e reja nuk ishte gjithmonë më e mirë.