Pa ujë disa pjesë të komunave të Shkupit

P Ujësjellës dhe kanalizim – Shkup informon se sot disa pjesë të Komunës së Çairit, Gazi Babës, Karposhit dhe Butelit për një periudhë të caktuar të ditës nuk do të kenë ujë.

Për shkak të kryerjes së intervenimeve f-300 mm në rrugën “378” pn. në Komunën Çair, nga ora 9:00 do të kenë ndërprerje të furnizimit me ujë shfrytëzuesit e rrugëve “378”, “376”, “Qemal Sejfulla” dhe “Samoillova”. Furnizimi me ujë do të ndërpritet nga ora 09:00 deri në përfundim të aktiviteteve të punës.

Për shkak të intervenimit në lidhjen e ujit f-100 mm në rrugën “Zeniçka” 3, do të jenë pa ujë nga ora 08:30 përdoruesit e rrugëve “Zeniçka”, “Koce Metalec”, “Tajmishka”, “Dushan Tashkoviq” dhe “Filip Filipoviq” .

Për shkak të intervenimit në lidhjen e ujit  f-100 mm në rrugën “Kozle 3” nr.18, do të ndërpritet furnizimi me ujë nga ora 09:00 për përdoruesit e Nerezit të Mesëm.

Për shkak të ndërrimit të valvulës f-100 mm në rr. “Butelska” 2/15, nga ora 09:00 do të ndërpritet furnizimi me ujë për përdoruesit e degëve 2, 4, 6 dhe 8 të kësaj rruge.

Ndërprerjet e furnizimit me ujë do të zgjasin deri në përfundimin e punimeve