Pa ujë një pjesë e “11 Tetorit” dhe fshatrat e Shkupit, Draçevë, Moranë, Studeniçan

Pa ujë sot prej orës 09:00 do të jenë konsumatorët e rrugës “11 Tetori” në Komunën Qendër.

Siç kumtoi NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup, ndërprerja është për shkak të një defekti në tub në rr. “11 Tetori” nr.54.

Gjithashtu prej orës 09:00 pa ujë do të jenë konsumatorët e fshatrave Draçevë, Moranë, Studeniçan dhe lagjja për uikend Moranë për shkak të ndërrimit të një shiberi prej f – 250 mm në rr. “Justiniani i Parë” pa numër në lagjen Draçevë.

Banorët do të jenë pa ujë deri në përfundimin e intervenimeve.