Rezervat devizore janë rritur me 15 milionë euro në qershor

Rezervat devizore në fund të qershorit të këtij viti arritën në 4,189,7 milionë euro dhe krahasuar me muajin paraprak shënuan rritje prej 15 milionë eurosh, njoftoi Banka Popullore.

Pjesa më e madhe e rezervave devizore janë plasuar në letra me vlerë (65.9%), pas çka pasojnë valutat dhe depozitat (24.9%) dhe ari monetar (9.2%).