Samiti i Ballkanit Perëndimor kundër Diskriminimit Racor fillon sot në Prishtinë

Një ngjarje e rëndësishme për të drejtat e njeriut dhe bashkëpunimin rajonal do të zhvillohet sot në Prishtinë, ku do të mbahet Samiti i Ballkanit Perëndimor kundër Diskriminimit Racor. Ky samit ka për qëllim të nxisë dialogun dhe veprimin për të luftuar diskriminimin racor në vendet e Ballkanit Perëndimor, që përballet me sfida të mëdha në këtë fushë.

Samiti do t’i bëjë bashkë përfaqësues nga institucionet, shoqëria civile dhe komunitetet e ndryshme etnike dhe fetare, që do të shkëmbejnë përvoja, sfida dhe zgjidhje për të promovuar barazinë dhe respektin ndaj diversitetit. Një temë e veçantë do të jetë situata e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptiane, që janë ndër më të diskriminuarit dhe më të varfrit në rajon.

Ceremonia e hapjes së samitit do të ketë pjesmarrjen e Presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, Kryeministrit Albin Kurti, Ambasadorit të Zvicrës në Kosovë Christoph Fuchs dhe Drejtorit ekzekutiv të organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve Isak Skenderi. Samiti organizohet nga Qeveria e Kosovës në bashkpunim me organizatat ndërkombëtare dhe lokale të shoqërisë civile.

Samiti i Ballkanit Perëndimor kundër Diskriminimit Racor vjen në një moment të ndërvarur për procesin e integrimit europian të vendeve të rajonit. Bashkimi Europian ka bërë thirrje për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës si një kusht për anëtarësimin në BE. Gjithashtu, BE-ja ka kërkuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor të zbatojnë standartet e larta të të drejtave të njeriut dhe të luftojnë diskriminimin racor në të gjitha format e tij. (politiko.mk)