Shaqiri: Po intensifikohen rikonstruimet infrastrukturore në shkollat fillore dhe të mesme

Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri, sot vizitoi ShFK „ Josip Broz Tito” në Komunën e Strugës, ku në rrjedh është rikonstruksioni i zdrukthtarisë, përkatësisht është duke u bërë ndërrimi i dyerve të vjetruara të klasave.

“Ky investim, për të cilin janë ndarë më shumë se 700 mijë denarë me mbështetjen e Bankës Botërore, partnerintonë me të cilin punojmë intensivisht në avancimin e sistemit arsimor në vend.Gjatë sezonit ndërtimor po punohet në shumë shkolla fillore dhe të mesme me qëllim të përmirësimit të kushteve nëpër shkolla, që besoj se do të ndikojë në suksesin e nxënësve”, theksoi ministri.

Shaqiririkujtoi se me buxhetprejmbi 4.5 milionë euro, janëparaparë aktiviteterikonstrutive për 50 objekteshkollorenëdisakomunatëvendit, derinë fund tëkëtijvitikalendarik.Mjetet janë siguruar në buxhetin e Ministrisë së Arsimit, njësisë projektuese për ndërtimin e 145 sallave sportive dhe rehabilitimin e objekteve shkollore, ndërsa pjesa mëe madhe e shkollave, gjegjësisht 40 objekte, do të përfishen sërish nga aktivitetet rikonstruktive me mbështetjen e Bankës Botërore.