Sistem i ri për analizat e ADN

Mundëson dignoza dhe trajtime mjekësore shumë më të sakta dhe të personalizuara

Krijohet një sistem i ri për analizat e ADN, që do të mundësojë dignoza dhe trajtime mjekësore shumë më të sakta dhe të personalizuara.

Kështu do të jetë i mundur krahasimi i hartës së ADN së një individi me hartat gjenetike të gjithë të tjerëve, duke nxjerrë në pah edhe karakteristika deri më sot të konsideruara të pamundura për t’u dalluar e kuptuar.

Sipas komunitetit shkencor dhe konsorciumit ndërkombëtar Human Pangenome Reference kjo është një arritje e jashtëzakonshme dhe historike, pasi do të kuptohet shumë më tepër mbi diversitetin njerëzor duke ndihmuar mbi të gjitha në diagnozën e saktë të shumë sëmundjeve të panjohura si skizofrenia, infertiliteti etj.

Harta e vetme deri më sot e gjenomës ishte realizuar në vitin 2001, dhe arritja e fundit është vetëm hapi i parë i rëndësishëm për të njohur më mirë çdo variant gjenetik, dhe për të sjellë benefite të mëdha për shendetin publik.