SKANDAL/ Alternativa gënjen, deputetët e saj, as nuk propozuan e as nuk votuan “PËR” miratimin e Ligjit për Marrëdhënie Obligative dhe Ligjit për Përmbarues (DOKUMENT)

Nga Alternativa thonë se edhe pse aktualisht janë në opozitë, kanë merita “për” miratimin e Ligjit për Marrëdhënie Obligative dhe Ligjin për Përmbarues në Kuvend. Nga partia e Gashit thonë se ata përveҫ se votuan ishin edhe propozues të ndryshimeve ligjore

Por, kjo nuk rezulton të jetë e vërtetë dhe se e vërteta qëndron krejt ndryshe.

Dokumentet deri tek të cilat ka arritur portali informativ, indeks.mk, dëshmojnë se deputetët e Alternativës jo vetëm që nuk kanë qenë propozues të Ligjit në fjalë, por ata as që kanë votuar “PËR” atë ligj.

Ky veprim i Alternativës është një skandal i vërtetë, sepse ata pa mbajtur fare përgjegjësi morale gënjejnë qytetarët dhe votuesit e tyre.

Në dokumentet e mëposhtme mund të lexoni se cilët deputetë kanë propozuar, dhe cilët deputet mbështetën me votë “PËR”, Ligjin në fjalë.

Më poshtë ju sjellim edhe emrat e deputetëve të cilët votuan “PËR” Ligjin për Marrëdhënie Obligative dhe Ligjit për Përmbarues.

Abdulla Saliu
Ali Ahmeti
Arbana Pasholli
Arben Ziberi
Arbër Ademi
Arta Bilalli Zendeli
Artina Qazimi
Atnan Neziri
Bajram Kadrija
Bedri Fazli
Bejxhan Iljas
Belkisa Zekiri
Berat Ajdari
Beti Rabaxhievska Naumovska
Bobi Mojsoski
Vjollca Ademi
Goran Miovski
Daniella Nikollova
Daniella Markoska
Daniella Koleva
Daniella Stojanovska Panovska
Darko Kaevski
Dime Velkovski
Dragica Gjavoҫanova
Dragoljub Filipovski
Elmi Aziri
Emilija Rambabova
Enis Ibrahim
Zhaklina Llazarevska
Ilire Dauti
Ismail Jahoski
Jovan Mitrevski
Kole Ҫarakaҫieb
Llaze Tanevski
Lidija Tasevksa
Lolita Ristova
Latife Shishovska
Lubica Spasovs
Ljubҫo Ballkovski
Maja Moraҫanin
Marija Angellovska
Marija Koҫovska
Marija Konstandinova
Marija Georgievska
Martin Kostovski
Menduh Thaҫi
Mile Talevski
Mirosllav Jovanoviq
Monika Zajkova
Muhamed Kadriov
Nenad Kociq
Panҫo Minov
Remzi Mehmedi
Rina Ajdari
Skender Rexhepi
Snezhana Kalevska Vaҫeva
Sonja Mirakovska
Talat Xhaferi
Fanica Nikollova
Fisnike Bekteshi-Shaqiri
Halil Snopҫe./indeks.mk/