Uji në Shkup i sigurt për t’u pirë

Mostra të ujit të marra në 44 vende matëse në Shkup, përputhen me Rregulloren për kërkesë për siguri dhe cilësi të ujit të pijshëm, informon NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”.

Nga data 21 deri më 25 gusht janë marrë 188 mostra për analiza  fiziko-kimike dhe mikrobiologjike të ujit për pije.

Analizat i zbatoi Sektori për Kontroll Sanitar, laboratori i parë në shtet i akredituar për punë sipas standardeve të ИСО17025:2018.