VIDEO/ 360 shkallë: Mbi 30 ndërtesa ilegale të Izet Mexhitit dhe Visar Ganiut në Çair

Në Çair ekzistojnë shumë ndërtime pa leje, të cilat janë legalizuar pas vitit 2011, kur normalisht nuk duhej të mund të legalizohen. Komuna e Çairit tha se ka dhënë 8 leje për ndërtimin e objekteve me qëllim A2. Por në realitet, shumë më tepër se vetëm tetë ndërtesa banimi janë ndërtuar në Çair në pesë vitet e fundit. Ky fakt të çon në një përfundim – qindra, ndoshta mijëra apartamente po ndërtohen në mënyrë të egër në Çairin me popullsi të dendur, shkruan 360Stepeni.mk, transmeton Portalb.mk.

Lokacionet e ndërtesave të reja më të mëdha gjatë vizitave në terren dhe për të cilat Komuna nuk na dha informacion se kishin leje ndërtimi, më pas i kontrolluam përmes bazës elektronike të të dhënave të Kadastrës në dispozicion të publikut. Fakti që u vërtetua se këto ishin ndërtime pa leje dhe se disa prej tyre ishin ndërtuar në tokë shtetërore, ishte thuajse e parëndësishme me një zbulim tjetër, shumë më të pabesueshëm.

Është vënë re se disa nga ndërtesat e reja që kemi kontrolluar janë legalizuar ndërkohë, që është një konfirmim se ishin ndërtime pa leje. Por problemi është se legalizimi i atyre objekteve nuk duhet të ishte i mundur fare.

Ligji për trajtimin e objekteve të paligjshme është publikuar në Gazetën Zyrtare më 24 shkurt 2011 dhe ka hyrë në fuqi tetë ditë më vonë. Në nenin 2, paragrafi 2, thuhet qartë se legalizimi është i mundur vetëm për objektet e ndërtuara deri në atë momente.

Pavarësisht se ligjërisht nuk kanë mundur dhe nuk duhet të legalizohen, ja disa shembuj që vërtetojnë se në Çair ka ndodhur e kundërta.

Një objekt i ri tetëkatësh gjendet në Bulevardin “Brigada Maqedone-Kosovare” nr. 87. Sipas pamjeve satelitore të disponueshme publikisht, në vitin 2011, pra afati i përcaktuar në ligj për legalizimin e ndërtimeve pa leje, në atë vend ka pasur një lloj magazine. Nuk ka ndryshime deri në vitin 2014 dhe 2015 kur nisin të ndërtohen shtëpi në zonën përreth, por jo në truallin që është objekt i interesit tonë. Ndryshimet e para aty janë nga marsi 2020, kur me sa duket po nisën ndërtimet e reja. Në vitin pasardhës, ndërtesa rritet, vendoset një çati dhe duket se në shkurt 2022 është tashmë gati. E gjithë kjo do të thotë se deri në fillim të vitit 2020 nuk kishte as një “n” të një ndërtese në vendndodhjen specifike. Ose, nëse ishte ndërtim pa leje, nuk duhej legalizuar në asnjë mënyrë. Megjithatë, sipas tapisë së banesave të regjistruara në atë parcelë, objekti është ndërtim pa leje i legalizuar. Dhe kjo përmes disa zgjidhjeve që Komuna e Çairit i miratoi gjatë vitit 2022.

Kjo ndërtesë shtatëkatëshe ndodhet menjëherë pas postës në Çair. Në vitin 2011, ka vetëm shtëpi prapa zyrës postare, tregojnë imazhet satelitore të Google të disponueshme publikisht. Asgjë e rëndësishme nuk ndryshon në mjedis deri në vitin 2017, kur filloi ndërtimi i një objekti më të vogël në rrugën Xhon Kenedi. Në prill 2020, kishte ende vetëm shtëpi pas postës, por imazhi i radhës satelitor, nga gushti, tregon fillimin e ndërtimit të një ndërtese më të madhe. Në një vit e gjysmë të ardhshëm, deri në shkurt 2022, duket gati. Sipas dokumenteve nga Kadastra, edhe ky objekt është ndërtim i paligjshëm i legalizuar, ndonëse kjo nuk duhej të ndodhte. Madje, në dokumentet nga Kadastra shkruhet se legalizimi i këtij objekti është bërë në bazë të një vendimi legalizimi nga Komuna e Çuçer Sandevës nga korriku i vitit 2022.

Në rrugën “Cvetan Dimov” duken qartë këto tri objekte tetëkatëshe të lidhura (1662/2). Në vitin 2011, imazhet satelitore tregojnë se ka vetëm gjelbërim dhe një objekt të ulët aty pranë. Regjistrimet nuk janë mjaft të qarta për të konkluduar me siguri se çfarë po ndodh saktësisht, por në vitin 2016 një ndërtesë u shfaq në vendin e ndërtesës së mëparshme të poshtme, e cila në korrik 2018 shihej tashmë si një ndërtesë banimi. Nëntori 2021 është imazhi i fundit satelitor. Tashmë në shkurt 2022, mund të shihen katet e para të një ndërtese të re, më të madhe. Në tetor vendoset konstruksioni i çatisë. Dhe deri në maj 2023, janë tashmë dy ndërtesat e tjera që mund të shihen sot. Sipas Kadastrës, nga ana tjetër, në parcelën në fjalë është një objekt vetëm me katër kate. Dhe ato katër kate janë legalizuar me Vendimin e Komunës së 18 marsit 2022.

Edhe pse secili prej këtyre objekteve ka gjenezën e vet, të gjithë kanë një gjë të përbashkët. Ato janë ndërtuar shumë më vonë se viti 2011, vit që është afati pas të cilit një objekt mund të mos legalizohet. Atëherë – si ndërtohen ndërtesat e legalizuara edhe në vitin 2023?

Krahas shtrimit të kësaj pyetjeje, Komunës së Çairit ia kemi vënë në dukje edhe tre shembujt e publikuar në këtë rrëfim. Pushteti lokal nuk e hodhi poshtë këtë konkluzion. Por ata na janë përgjigjur se kanë respektuar ligjet gjatë procedurave të legalizimit, përfshirë edhe parashikimin që legalizimi lejohet vetëm për objektet e ndërtuara para marsit 2011. Por ata bëjnë me dije se dëshmia se kur një objekt e jep ai i cili e kërkon legalizimin.

“Gjatë zhvillimit të procedurave për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje, Komuna e Çairit respekton plotësisht nenin 6 të Ligjit për trajtimin e objekteve të ndërtuara pa leje, sipas të cilit thuhet se në kërkesën për përcaktimin e statusit juridik të një Ndërtese pa leje, aplikanti duhet të paraqesë gjithashtu – vërtetimin e lidhjes me infrastrukturën komunale dhe/ose faturat për shërbimet publike (rrymë, ujë, etj.), dhe nëse objekti pa leje nuk ka lidhje me infrastrukturë, atëherë një deklaratë noteriale të dhënë në bazë penale dhe përgjegjësi materiale me të cilën aplikuesi do të konfirmojë se objekti pa leje është ndërtuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji”, u përgjigj Komuna e Çairit.

Ose nga Komuna e Çairit e bartin komplet përgjegjësinë tek ata që kërkuan legalizim, të cilët e dinin që objektet e tyre janë ndërtuar pas marsit 2011.

Por këtu lind një problem i ri. Ligji për trajtimin e objekteve të paligjshme u ndryshua disa herë për të zgjatur afatin për paraqitjen e kërkesës për legalizim. Ky afat u zgjat për herë të fundit deri në dhjetor 2018. Objektet për të cilat pyetëm janë ndërtuar më vonë. Si ka mundësi që janë paraqitur kërkesa për legalizimin e objekteve të përmendura, kur ato nuk kanë ekzistuar as më 31 dhjetor 2018? Komuna e Çairit është përgjigjur – pavarësisht afatit për dorëzimin e kërkesës, parashtruesi i kërkesës është ai që dorëzon dëshmi ose deklaratë se objekti është ndërtuar para marsit 2011. P

Për një nga variantet e mundshme, së fundmi kemi pyetur Izet Majitin – ish-kryetar i Komunës së Çairit nga radhët e BDI-së, tani kryetar i Lëvizjes Demokratike, së cilës i përket kryetari aktual i Çairit, Visar Ganiu.

Lajmin e plotë mund ta lexoni në këtë link.