Xhaferi – Dashtevski: Zgjedhje të drejta sipas vlerave evropiane dhe kontribut në përparimin drejt BE

Sot, me ftesë të Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, u realizua takim me kryetarin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksandar Dashtevski dhe anëtarët e Komisionit, sepse sigurimi i zgjedhjeve fer dhe demokratike është mandat i kësaj Qeverie, por edhe obligim i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Në fjalën e vet hyrëse, Kryeministri Xhaferi theksoi se, sigurimi i zgjedhjeve nuk do të thotë vetëm sigurim në aspekt të rregullativës ligjore dhe të minimum standardeve, por edhe bashkëveprim i ndërsjellë që të mund të parashikohen kriza potenciale dhe të propozohen skenarë dhe zgjidhje që do të jenë udhërrëfyes për zgjidhjen e atyre krizave. Kjo gjithsesi është me rëndësi sepse krahas obligimeve tjera, të dyja institucionet bashkë kanë edhe obligim për të mbrojtur reputacionin e institucioneve dhe të përforcojnë besimin e qytetarëve në vetë procesin zgjedhor. Dhe kjo do të arrihet vetëm nëse me vepra konfirmohet se me të vërtetë janë ndërmarrë të gjitha masat e duhura për mbrojtjen e tyre dhe mundësimin e realizimit të drejtës së vet.

Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Dashtevski, e përshëndeti propozimin e Kryeministrit Xhaferi për koordinim, sepse KSHZ-ja si trup përgjegjës për zbatimin e suksesshëm të zgjedhjeve, dhe me këtë rast i pavarur, i paanshëm, përgjegjës dhe profesional në punën e vet, ka nevojë për mbështetje edhe nga institucionet tjera.

 

Në takim u shkëmbyen informacione lidhur me përgatitjet e nevojshme për zbatimin e zgjedhjeve të ardhshme. Nga të dyja palët u theksua kompetenca ligjore, por edhe vullneti politik, për procese zgjedhore të lira, të drejta dhe demokratike në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të 24 prillit dhe 8 majit, në të cilat, si dhe në disa cikle të mëparshme zgjedhore, qytetarët do të bëjnë lirshëm zgjedhjen e tyre.

Kryeministri Xhaferi theksoi se Qeverinë që ai e drejton punon në përputhje me rregulloret ligjore për periudhën parazgjedhore dhe se është e vendosur me vendosmëri që institucionet kompetente të organizojnë dhe zbatojnë zgjedhje të drejta, sipas praktikave dhe standardeve më të mira evropiane.

Konstatim i përbashkët nga takimi ishte se Republika e Maqedonisë së Veriut, është në rrugën evropiane, praktikon vlerat evropiane dhe nevojitet një fokus i fortë nga të gjitha subjektet politike dhe një narrativ i respektit të ndërsjellë, për zgjedhje të drejta dhe demokratike të cilat do të kontribuojnë për një progres drejt Bashkimit Evropian.